085 016002824 uur per dag

Begraafplaats Den en Rust in Bilthoven

Begraven op Begraafplaats Den en Rust in Bilthoven

Begraafplaats Den en Rust ligt in een bosrijk gebied in Bilthoven. De begraafplaats is omgeven door grote dennenbomen. In de aula zijn 90 zitplaatsen en 100 staanlaatsen.

Een begrafenis –zonder gebruik van aula/koffiekamer en rouwkaarten- op Begraafplaats Den en Rust in Bilthoven is al mogelijk voor € 5.659,-

In dit bedrag zijn de kosten van het dienstverleningspakket, het graf en de voorloper opgenomen en dit zijn hiermee de kosten van alle producten en diensten die u minimaal nodig hebt op Begraafplaats Den en Rust.

Vanaf

 5.659,-

Prijsindicatie begrafenis met gebruik van aula en koffiekamer op Begraafplaats Den en Rust in Bilthoven

Dienstverleningspakket

€ 2.295,-

Hierin is opgenomen:

vinkje  Verzorgen en regelen van de uitvaart
vinkje  Bespreken van de uitvaart bij u thuis
vinkje  24/7 telefonische ondersteuning
vinkje  Vervoeren van de overledene naar ons dienstencentrum
vinkje  Verzorgen en kleden van de overledene
vinkje  Nette uitvaartkist: spaanplaat met eikenprintfolie
vinkje  Gebruik van de koeling in ons dienstencentrum (maximaal 7 dagen)
vinkje  Condoleanceregister
vinkje  Vervoeren van de overledene naar de begraafplaats
vinkje  Begeleiding van een uitvaartleider op de dag van de uitvaart (max. 2 uur)
vinkje  Aangifte van overlijden, verkrijgen van verlof tot begraven
vinkje  Akte van overlijden
vinkje  Gebruik van de rijdende baar

Particulier graf

Begraafrecht

€ 762,-

Particulier graf, onbeperkt aantal jaar zolang er onderhoud wordt betaald, kosten afhankelijk van grootte en ligging; minimaal

€ 1.852,-

Onderhoudskosten 10 jaar

€ 750,-

Aula/koffiekamer

Aula 45 min, grafgang 30 min, ontvangkamer 45 min

€ 565,-

50 kopjes koffie

€ 110,-

Rouwkaarten

50 stuks, inclusief opmaak, correcties, verzending van drukker

€ 198,50

Totaal

€ 6.532,50

Algemeen graf

In bovenstaande berekening is uitgegaan van een particulier graf, omdat Den en Rust geen algemene graven heeft. Bij een particulier graf kunt zelf een plekje uitkiezen op de begraafplaats. Een particulier graf is meestal een 2- of 3 persoons graf, waarin familie bij elkaar komt te liggen.

Een algemeen graf is een graf voor (meestal) 10 jaar, waarin personen worden begraven die niet voor een eigen graf kiezen. Het is meestal een 2- of 3-persoons graf, waarin mensen komen te liggen die onderling geen enkele band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt waar de algemene graven zijn gelegen. Een algemeen graf wordt na 10 jaar geruimd. U kunt er dus niet voor kiezen om het graf langer te huren.

Een algemeen graf is in Bilthoven beschikbaar op Begraafplaats Brandenburg. Ook voor Begraafplaats Brandenburg hebben wij een prijsindicatie gemaakt.

Vooraf de begrafenis op Begraafplaats Den en Rust in Bilthoven bespreken

Als u weet dat u of iemand die u dierbaar is binnenkort gaat overlijden, kunnen we alvast eens vrijblijvend van gedachten wisselen. In een voorbespreking behandelen we uw wensen met betrekking tot de uitvaart en aan de hand daarvan stellen we een verslag en begroting voor u op. Dat geeft vaak rust, zo leert de ervaring.

Neem contact op met Onyx Uitvaartondernemer Bilthoven om uw wensen over een begrafenis op Begraafplaats Den en Rust te bespreken.