085 016002824 uur per dag

Begraafplaats Brandenburg Bilthoven

Begraven op Begraafplaats Brandenburg in Bilthoven

Begraafplaats Brandenburg ligt aan de 1e Brandenburgerweg 38 in Bilthoven. De ronde aula doet knus aan en heeft ongeveer 60 zitplaatsen. In de aula is een orgel beschikbaar. Naast de begraafplaats ligt een kerk die ruimte biedt aan 250 zitplaatsen.

Een begrafenis –zonder gebruik van aula/koffiekamer en rouwkaarten- op Begraafplaats Brandenburg in Bilthoven is al mogelijk voor € 4.776,-

In dit bedrag zijn de kosten van het dienstverleningspakket, het graf en de voorloper opgenomen en dit zijn hiermee de kosten van alle producten en diensten die u minimaal nodig hebt op Begraafplaats Brandenburg.

Vanaf

 4.776,-

Prijsindicatie begrafenis met gebruik van aula en koffiekamer op Begraafplaats Brandenburg in Bilthoven

Dienstverleningspakket

€ 2.295,-

Hierin is opgenomen:

vinkje  Verzorgen en regelen van de uitvaart
vinkje  Bespreken van de uitvaart bij u thuis
vinkje  24/7 telefonische ondersteuning
vinkje  Vervoeren van de overledene naar ons dienstencentrum
vinkje  Verzorgen en kleden van de overledene
vinkje  Nette uitvaartkist: spaanplaat met eikenprintfolie
vinkje  Gebruik van de koeling in ons dienstencentrum (maximaal 7 dagen)
vinkje  Condoleanceregister
vinkje  Vervoeren van de overledene naar de begraafplaats
vinkje  Begeleiding van een uitvaartleider op de dag van de uitvaart (max. 2 uur)
vinkje  Aangifte van overlijden, verkrijgen van verlof tot begraven
vinkje  Akte van overlijden
vinkje  Gebruik van de rijdende baar

Algemeen graf

Begraafrecht

€ 927,-

Inschrijfkosten

€ 42,-

Algemeen graf, 10 jaar

€ 1.021,-

Onderhoudskosten 10 jaar

€ 491,-

Aula/grafgang

Aula 45 min, grafgang 30 min

€ 311,-

Rouwkaarten

50 stuks, inclusief opmaak, correcties, verzending van drukker

€ 198,50

Totaal

€ 5.285,50

Particulier graf op Begraafplaats Brandenburg in Bilthoven

In bovenstaande prijsberekening is uitgegaan van een algemeen graf. Een algemeen graf is een graf voor (meestal) 10 jaar, waarin personen worden begraven die niet voor een eigen graf kiezen. Het is meestal een 2- of 3-persoons graf, waarin mensen komen te liggen die onderling geen enkele band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt waar de algemene graven zijn gelegen. Een algemeen graf wordt na 10 jaar geruimd. U kunt er dus niet voor kiezen om het graf langer te huren.

Bij een particulier graf kunt zelf een plekje uitkiezen op de begraafplaats. U kunt deze plek huren voor 10 of 20 jaar en daarna kunt u besluiten of u het graf langer wilt huren. Een particulier graf is meestal een 2- of 3 persoons graf, waarin familie bij elkaar komt te liggen.

De kosten van een particulier graf zijn afhankelijk van de plek die u uitkiest op Begraafplaats Brandenburg in Bilthoven. De meerkosten van een particulier graf bedragen minimaal € 1.021,-

Vooraf de begrafenis op Begraafplaats Brandenburg in Bilthoven bespreken

Als u weet dat u of iemand die u dierbaar is binnenkort gaat overlijden, kunnen we alvast eens vrijblijvend van gedachten wisselen. In een voorbespreking behandelen we uw wensen met betrekking tot de uitvaart en aan de hand daarvan stellen we een verslag en begroting voor u op. Dat geeft vaak rust, zo leert de ervaring.

Neem contact op met Onyx Uitvaartondernemer Bilthoven om uw wensen over een begrafenis op Begraafplaats Brandenburg te bespreken.